Go to ...
Hai ca se poate! on YouTubeRSS Feed

23 iulie 2024

„Pentru ca Răul să triumfe este suficient ca cei buni să nu facă nimic” – Edmund Burke


ioan ghise 1

Pentru ca Răul să triumfe este suficient ca cei buni să nu facă nimic”, a spus Edmund Burke, filosof scoţian din sec. XVIII-lea.

Senatorul PNL Ioan Ghişe a depus la Parlament un proiect de hotărâre pentru constatarea demiterii preşedintelui Traian Băsescu din funcţie prin referendumul din iulie 2012. Parlamentul este obligat să finalizeze procedura referendumului naţional printr-o hotărâre în constatare, conform Constituţiei.

“Parlamentul anterior a refuzat să dezbată acest subiect şi ca urmare a acestui fapt ne aflăm într-o situaţie deosebit de gravă. Este vorba despre faptul că în România s-a schimbat ordinea de drept, constituţională, începând cu data de 27 august 2012″

“Consecinţele sunt deosebit de grave dacă Parlamentul actual nu va acţiona pentru instaurarea ordinii de drept, a ordinii constituţionale. România încetează să mai fie stat de drept, democraţie”, a susţinut Ghişe, completând că “voinţa exprimată de popor a fost pervertită de un grup de interese politice şi prin pasivitatea Parlamentului trecut această stare s-a perpetuat“, a declarat Ioan Ghişe.

Care vor fi consecinţele pentru români şi România dacă Parlamentul REFUZĂ în continuare să finalizeze procedura de referendum prin adoptarea unei hotărâri în constatare în care să confirme rezultatele referendumului stabilite de către BEC?

 1. Cetăţenii români îşi vor pierde decisiv încrederea în  democraţie, statul de drept şi importanţa votului lor.
 2. Ordinea de drept în  România nu mai este cea dată de Constituţie, iar România nu mai este stat de drept.
 3. Toate actele semnate de către Băsescu Traian, începând cu data de 28 August 2012, sunt nule de drept, el neavând competenţa Constituţională în acest sens. Aceasta stare de fapt va continua.
 4. S-ar accepta în mod tacit, în  continuare, faptul că suveranitatea poporului exercitată prin referendum este confiscată de cei 6 judecători ai CCR în beneficiul politic al cetăţeanului Traian Basescu.
 5. Continuarea uzurpării suveranităţii poporului român va perpetua interpretarea şi aplicarea greşită a mecanismelor internaţionale asupra proceselor juridico-politice din România.
 6. Nerestabilirea ordinii de drept în  România anulează Constituţia României (art.1), statul de drept şi va menţine percepţia ca România este colonie guvernată a Uniunii Europene.
 7. În continuare, România va avea o imagine negativă şi  deformată pe plan internaţional.

Către

Birourile permanente reunite

ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

Stimate domnule preşedinte al Senatului,

senator Crin Antonescu,

Stimate domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor,

deputat Valeriu Zgonea,

Stimaţi colegi deputaţi şi senatori,

Vă rog şi vă solicit, conform Constituţiei României, să supuneţi dezbaterii Parlamentului României proiectul de Hotărâre a Parlamentului (proiect anexat) pentru reinstaurarea ORDINII de DREPT în România şi finalizarea referendumului din 29 iulie 2012 conform deciziei poporului român suveran.

Bucureşti, 11 februarie 2013                            Cu stimă !

Iniţiator – prof.  Ioan Ghişe, senator liberal de Braşov

_____________________________________________

Proiect de Hotărâre a Parlamentului

pentru constatarea demiterii de către poporul român prin referendumul de la 29 iulie 2012,

a domnului Traian Băsescu din funcţia de preşedinte al României

În baza Constituţiei României, a Hotărârii Biroului Electoral Central privind rezultatele referendumului din data de 29 iulie 2012, a  Hotărârii nr. 6 din 2012 a Curţii Constituţionale a României privind referendumul din 29 iulie 2012 pentru demiterea preşedintelui României, conform art. 3 al Hotărârii Parlamentului nr. 34 din 6 iulie ,

 Parlamentul României adoptă prezenta Hotărâre:

 Art. 1- Parlamentul României a luat act despre Hotărârea Biroului Electoral Central privind rezultatele referendumului din 29 iulie 2012 pentru demiterea preşedintelui României;

Art.2 – Parlamentul a luat act de Hotărârea Curţii Constituţionale a României cu nr. 6 din 2012 privind organizarea şi desfasurarea referendumului din 29 iulie 2012 pentru demiterea preşedintelui României;

Art. 3-  Parlamentul constată că sunt îndeplinite prevederile art. 10 din legea nr. 3 din 2000 a referendumului;

Art. 4- Parlamentul constată că preşedintele României, domnul Traian Băsescu a fost DEMIS de către popor prin referendum naţional;

Art. 5 – Parlamentul constată că funcţia de preşedinte al României este vacantă;

Art. 6 – În  termen de 90 de zile Guvernul va organiza alegeri pentru funcţia de preşedinte al României.

Art. 7 – Prezenta Hotărâre se va publica în  Monitorul Oficial al României, Partea I.

 Bucuresti, 13 februarie 2013

_______________________________________________

EXPUNERE DE MOTIVE

SCHIMBAREA ORDINII DE DREPT în  ROMÂNIA s-a petrecut din cauza NEFINALIZĂRII, prin Hotărâre, de către Parlamentul din legislatura 2008-2012, a referendumului naţional din 29 iulie 2012 pentru demiterea d-lui Traian Băsescu din funcţia de preşedinte al României

Conform Constituţiei României:

I – Curtea Constituţională a României (CCR) NU poate să exercite suveranitatea poporului în  nume propriu (art.2,alin.(2));

II- CCR NU are dreptul Constituţional de a pune (instala, numi, desemna) în  funcţia de Preşedinte al României pe niciun cetăţean

(a se vedea art.146, litera “i”, art.147 din Constituţie);

III- Parlamentul este obligat să finalizeze procedura referendumului naţional printr-o Hotărâre în  constatare (conform art.95, alin.(3), coroborat cu art.97 şi art.98, alin.(1) din Constituţie).

Această Hotărâre a Parlamentului trebuie:

–         să constate dacă preşedintele României a fost demis sau nu de către popor şi să declare funcţia vacantă, după caz;

–         să anuleze Hotărârea Parlamentului de suspendare din funcţie a Preşedintelui României;

–         să stabilească termenul în care Guvernul va organiza alegeri pentru funcţia de Preşedinte al României.

Într-o democraţie, suveranitatea poporului este supremă şi nu poate fi suprimată prin nici o lege.

În momentul când există o astfel de lege ce subminează suveranitatea poporului, acel sistem politic încetează a mai fi “democraţie”.

Art. 21, alin.(3) din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (D.U.D.O.) spune: “Voinţa poporului trebuie să constituie baza puterii de stat; această voinţă trebuie să fie exprimată prin alegeri nefalsificate, care să aibă loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal şi exprimat prin vot secret sau urmând o procedură echivalentă care să asigure libertatea votului.”

Conform art. 11, alin. (1) şi art. 20, Constituţia României se aplică întocmai şi cu bună credinţă, în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (DUDO).

Starea de fapt în România

La 1 august 2012, Biroul Electoral Central (B.E.C.) a comunicat prin publicare în Monitorul Oficial, rezultatele referendumului din 29 iulie 2012, privind demiterea preşedintelui României.

Ca urmare a referendumului, Curtea Constituţională a României (CCR) a emis Hotărârea nr. 6/2012 prin care, la punctele 1 şi 2, a constatat CORECTITUDINEA referendumului.

În mod contradictoriu, prin punctele 3, 4 şi 5 ale dispozitivului aceleiaşi hotărâri, Curtea Constituţională a schimbat ordinea de drept în România, impunând în mod neconstituţional ca Preşedinte al României pe Traian Băsescu.

Conform Constituţiei României, CCR nu are o astfel de competenţă şi nu are dreptul de a impune un cetăţean ca Preşedinte al României, (a se vedea art. 81-83 şi art. 95-98, coroborate cu art. 146, litera „i” din Constituţie).

Se constată că CCR a făcut „abuz de drept” prin aceea că şi-a  depăşit atribuţiile constituţionale prin punctele 3, 4 şi 5 ale Hotărârii nr. 6/2012.

Conform definiţiei din dicţionarul enciclopedic Larousse, aceasta situaţie este o „ lovitură de stat ”, deoarece este :

 „Preluare ilegală de putere de către o persoană sau un grup ce exercită funcţii în cadrul aparatului de stat” (în original: “prise illégale du pouvoir par une personne, un groupe, qui exercent des fonctions à l’intérieur de l’appareil étatique”, Le petite Larousse 2003).

ORDINEA DE DREPT în România a fost schimbată, încălcându-se art. 1, alin.(5) din Constituţia României, cităm:

 „ în România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”.

În consecinţă, nici un act inferior legii, precum o hotărâre, nu are efecte juridice publice.

Constituţia României prevede în art. 2, următoarele:

„art.2 (1) – Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercitâ prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.

 (2)- Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în  nume propriu”.

Curtea Constituţională a României a uzurpat suveranitatea poporului prin Hotărârea nr. 6/2012, încălcând art.2, alin. (2) din Constituţie.

Această hotărâre impune ca o persoană suspendată în baza unui act juridic constituţional (Hot. 33/2012 a Parlamentului) să fie repusă în funcţie prin voinţa exclusivă a şase cetăţeni neabilitaţi de Constituţie sau de lege. Aceasta este confiscare de „suveranitate a poporului”.

          În prezent, România se află într-o stare de SCHIMBARE a ORDINII DE DREPT, CONSTITUŢIONALE, ceea ce face ca România să nu mai fie STAT DE DREPT, contrar art. 1, alin.(3) din Constituţia României.

Cum s-a ajuns la această stare de fapt?

Potrivit Constituţiei României, alegerea şi demiterea Preşedintelui României, competenţele şi obligaţiile diferiţilor participanţi la aceste procese democratice sunt următoarele:

1. Poporul alege Preşedintele României (a se vedea art. 81 din Constituţie) şi tot poporul demite Preşedintele României (a se vedea art. 95 alin. (3) din Constituţie) după suspendarea acestuia, hotărâtă de către Parlament.

2. Parlamentul iniţiază constituţional procedura de demitere prin adoptarea hotărârii de suspendare din funcţie a Preşedintelui României (a se vedea art. 95 din Constituţie). O astfel de hotărâre este încă în vigoare, şi anume hotărârea nr. 33/2012.

Astfel, numai Parlamentul, în mod constituţional, poate anula hotărârea privind suspendarea din funcţie a preşedintelui României şi în funcţie de caz, printr-o hotărâre în constatare, declară vacantă funcţia de Preşedinte sau revenirea în funcţie a preşedintelui suspendat. 

3. Curtea Constituţională, anterior referendumului „veghează la respectarea procedurilor pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului” (a se vedea art. 146 litera („i”) Teza I din Constituţie).

Ulterior desfăşurării referendumului, Curtea Constituţionalăconfirmă rezultatele referendumului” (a se vedea art. 146, lit. (“i”) Teza II din Constituţie), stabilite de către Biroul Electoral Central şi publicate.  .

Menţiune: Conform Constituţiei României, Curtea Constituţională NU are competenţă să impună un cetăţean în funcţia de Preşedinte al României aşa cum de altfel a procedat prin punctele  3, 4 şi 5 ale dispozitivului hotărârii 6/2012.

Grav: Toate actele semnate de către Traian Băsescu după 6 Iulie  2012 SUNT NULE DE DREPT.

Schimbarea ordinii de drept în  România la 21 august 2012:

Din cadrul procesului constituţional de referendum pentru demiterea preşedintelui României descris mai sus, două entităţi, CCR şi Parlamentul, NU şi-au îndeplinit obligaţiile  constituţionale, astfel:

A.) Curtea Constituţională a României (CCR) a acţionat în  afara competenţelor Constituţionale, iar prin abuz de drept a impus preşedinte în exerciţiu al României un cetăţean demis de către popor din funcţia de preşedinte la referendumul din 29 Iulie 2012. Astfel, CCR a încălcat art. 2 şi art. 146 litera “i” din Constituţie, pentru că  nu “a confirmat ” rezultatul referendumului.

CCR a încălcat Constituţia şi prin aceea ca în punctul 3 al hotărârii 6/2012 s-a pronunţat asupra legalităţii, substituindu-se astfel instanţei de drept comun, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

B.) Parlamentul NU şi-a îndeplinit obligaţia constituţională de a finaliza procesul de referendum prin hotărâre în constatare pentru încetarea suspendării şi declararea drept vacantă funcţia de Preşedinte al României      ( s-au încălcat art. 95, alin. (3) coroborat cu art.97 şi art. 98 din Constituţie).

Hotărârea nr. 33 din 6 iulie 2012 a Parlamentului privind suspendarea din funcţia de preşedinte al României a lui Traian Băsescu şi Hotărârea nr. 34 din 6 iulie 2012 a Parlamentului (a se vedea art.3), hotărâre privind finalizarea procesului de referendum sunt în continuare în vigoare.

Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin punctul 6 al rezoluţiei nr. 2257 din 6 decembrie 2012 confirma statutul de „opinii, idei şi păreri” ale  punctelor 3,4 şi 5 ale Hotărârii nr. 6/2012 a CCR.

Este ESENŢIAL faptul că aceste „idei, păreri, opinii” dintr-o hotărâre în constatare nu sunt opozabile Parlamentului.

 Parlamentul NU a încheiat procesul referendumului ultima etapă, aşa cum prevede art. 3 din Hotărârea nr. 34/2012 a Parlamentului.

De asemenea, Parlamentul nu a revocat efectele prevederilor hotărârii 33/2012 a Parlamentului, în sensul că:

suspendarea exercitarii funcţiei de Preşedinte al României, a d-lui Traian Băsescu, INCETEAZĂ numai prin abrogarea hotărârii 33/2012 a Parlamentului.

Ulterior acestei abrogări Parlamentul este obligat să emită o nouă Hotărâre care:

– să constate vacantarea funcţiei de Preşedinte al României, în  baza rezultatului referendumului din 29 iulie 2011 sau, după caz, să declare revenirea în  funcţia de Preşedinte al României a preşedintelui suspendat.

Ce trebuie făcut?

Conform Constituţiei României, în calitatea sa de organ reprezentativ suprem al poporului suveran, Parlamentului îi revine OBLIGAŢIA să finalizeze procedura de referendum pentru demiterea Preşedintelui României, corespunzător deciziei luate de către popor, consemnată prin rezultatul stabilit de către Biroul Electoral Central pentru referendumul din 29 iulie 2012 şi confirmat constituţional de către Curtea Constituţională prin puncetele 1 şi 2 ale dispozitivului Hotărârii nr.6/2012.

Procedura constituţională privind referendumul naţional este compusă din opt etape, astfel:

Etapa 1 – iniţierea referendumului prin hotărârea Parlamentului şi etapa 8-a, finalizarea procedurii de referendum prin Hotărâre în  constatare, sunt obligaţii constituţionale ale Parlamentului.

Etapele 2 şi 7 ale procesului de referendum sunt obligaţii ale CCR, conform art. 146, litera i) şi art. 147 din Constituţie.

Etapele 3, 4, şi 5 ale procesului de referendum conţin activităţi în competenţa Guvernului, Autorităţii Electorale Permanente şi a Biroului Electoral Central.

Etapa a 6-a – stabilirea rezultatelor referendumului în  condiţiile legi şi comunicarea acestora este competenţa Biroului Electoral Central.

Parlamentul din legislatura anterioară (din decembrie 2008 până în decembrie 2012), din motive politice, interne şi internaţionale a refuzat să dezbată şi să finalizeze procedura referendumului naţional din 29 iulie 2012.

Hotărârile nr. 33 şi nr. 34 din 6 iulie 2012 ale Parlamentului (a se vedea anexele ) referitoare la suspendarea d-lui Traian Băsescu din funcţia de Preşedinte al României şi finalizarea referendumului sunt în vigoare şi astăzi.

          Finalizarea procedurii referendumului este OBLIGATORIE pentru reinstaurarea ordinii de drept în  România, potrivit Constituţiei şi corespunzător punctului 3 din Hotărârea 34/2012 a Parlamentului.

          Care vor fi consecinţele pentru români şi România dacă Parlamentul REFUZĂ în continuare să finalizeze procedura de referendum prin adoptarea unei hotărâri în constatare în care să confirme rezultatele referendumului stabilite de către BEC?

 1. Cetăţenii români îşi vor pierde decisiv încrederea în  democraţie, statul de drept şi importanţa votului lor.
 2. Ordinea de drept în  România nu mai este cea dată de Constituţie, iar România nu mai este stat de drept.
 3. Toate actele semnate de către Băsescu Traian, începând cu data de 28 August 2012, sunt nule de drept, el neavând competenţa Constituţională în acest sens. Aceasta stare de fapt va continua.
 4. S-ar accepta în mod tacit, în  continuare, faptul că suveranitatea poporului exercitată prin referendum este confiscată de cei 6 judecători ai CCR în beneficiul politic al cetăţeanului Traian Basescu.
 5. Continuarea uzurpării suveranităţii poporului român va perpetua interpretarea şi aplicarea greşită a mecanismelor internaţionale asupra proceselor juridico-politice din România.
 6. Nerestabilirea ordinii de drept în  România anulează Constituţia României (art.1), statul de drept şi va menţine percepţia ca România este colonie guvernată a Uniunii Europene.
 7. În continuare, România va avea o imagine negativă şi  deformată pe plan internaţional.

Stimaţi colegi, deputaţi şi senatori, Parlamentul, în calitate de organ reprezentativ suprem al poporului suveran, are obligaţia de a finaliza procesul de referendum din 29 iulie 2012, prin emiterea unei hotărâri în constatare, anularea hotărârii nr. 33/2012 a Parlamentului de suspendare a Preşedintelui României şi reinstaurarea suveranităţii poporului român, a ordinii democratice şi a statului de drept în  România.

Anexăm:

–         Hotărârea nr. 33 din 6 iulie 2012 a Parlamentului pentru suspendarea lui Traian Basescu din funcţia de preşedinte al României;

–         Hotărârea nr. 34 din 6 iulie 2012 a Parlamentului( a se vedea punctul nr. 3) pentru finalizarea referendumului din 29 iulie 2012;

–         Hotărâre nr. 6 din 21 august 2012 a Curţii Constituţionale privind rezultatele referendumului din 29 iulie 2012 pentru demiterea preşedintelui României.

Bucureşti, 11 februarie 2013.

Iniţiator – prof. Ioan Ghişe, senator PNL de Braşov.

Motto:

Pentru ca Răul să triumfe este suficient ca cei buni să nu facă nimic”, a spus Edmund Burke, filosof scoţian din sec. XVIII-lea.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

59 Responses “„Pentru ca Răul să triumfe este suficient ca cei buni să nu facă nimic” – Edmund Burke”

 1. 26 februarie 2013 at 8:02

  Reblogged this on Blog Popa Țeapă.

 2. 26 februarie 2013 at 16:45

  Dar de referendumul din 22 noiembrie 2009 de ce nu spune nimeni nimic?
  Acolo nu este vorba tot de vointa MAJORITARA a poporului?

  • 27 februarie 2013 at 13:37

   Domnule Sorin
   Ce ce sa nu incepem cu parerea dvs.? N-ati vrea sa va citam de prin comentariile dvs,, de pe chiar acest blog, din perioada dintre “trimful” lui Rasul Curului la referendum si prabusirea magistrala a PDLului la parlamentarele Romaniei? Comentati la acea vreme sub cel putin trei pseudonime. Nu inteleg. Stiti cum se face. De ce nu adoptati un alt pseudonim (si – bineinteles – renuntati la “mecla” lui Danilet) si luati-va, domnule, o identitate virtuala mai… PNL (daca tot ati apucat sa ziceti asta)? Sau… (tot intreb, nu afirm) …e vreun cip pe undeva?

 3. 26 februarie 2013 at 17:23

  Cu “bunii” si “Raul” m-ai lamurit.

  Ar putea fi valabil si:

  “Pentru ca Binele sa triumfe este suficient ca cei rai sa nu faca nimic.”

  Dar sunt cei rai atat de lenesi? …Si, daca nu sunt lenesi, putem spune ca sunt rai?
  Fiindca, daca cei buni sunt lenesi si lasa Raul sa triumfe, sunt – cu siguranta – rai.
  …Dar, daca cei buni, nefacand nimic sa opreasca ascensiunea raului, sunt rai, cei buni ce l-au propulsat pe Rasul Curului, cum sunt?

  Rezolvarea poate fi gasita in intelepciunea populara ancestrala a acestui pamant: “Prost sa fii / Dar sa-ti revii.”.

  Ei, bine, eu din aceasta cauza mai intru pe aici, pe la tine, pe blog. Vreau sa fiu – “live” – martorul unor “reveniri”.

  Cat priveste pe D-l Ghise, ma incanta tenacitatea sa. E un adevarat “varf de sageata”, “an tighi dan – glont” , dar nu cred ca domniasa e cel ce “intide coarda”, cel ce ridica “cocosul” si – mai ales – cel ce “tinteste”.

  • 28 februarie 2013 at 0:48

   De ce nu v-ati ales ca nik “Farfuridi”? Pentru ca tot ceea ce ati spus pana acum se poate rezuma simplu prin:
   “Ori sa sa revizuiasca, primesc! dar sa nu se schimbe nimica; ori sa nu se revizuiasca, primesc ! dar atunci sa se schimbe pe ici pe colo, si anume in punctele…esentiale !”
   Sunteti sublim. Vorbiti (scrieti) mult fara a spune nimic concret. E si asta o performanta. ma mir ca nu sunteti in Parlament, pentru ca v-ati incadra perfect intre Jiji si Almanahe.

 4. multidaprosti
  26 februarie 2013 at 18:17

  iobagi cu cravata unitiva

  • 26 februarie 2013 at 18:33

   🙂 bine punctat, 🙂
   Lupul moralist. Un adevarat “varf de sageata”, care si-a agonisit averea cinstit. Ii intrebam pe brasoveni cum? Da’ nu pe cozile de topor “necunoscute” ci pe cei cu ceva IQ pozitiv, 🙂 🙂 🙂

   • 26 februarie 2013 at 18:55

    @Rica Venturiano
    despre a cui avere vorbesti? … ca nu se intelege prea bine

    • 26 februarie 2013 at 22:03

     Pai tu despre cine ai scris?? 🙂 🙂 🙂

     • 26 februarie 2013 at 22:31

      @Rica Venturiano
      daca ai de gand sa scrii mizeri despre senatorul Ghise la mine pe blog ajungi in spam !

    • 27 februarie 2013 at 1:28

     Theo, de cand adevarul este mizerie? Parca esti luptatoare pentru adevar, nu? Sau lupti doar pentru “UN ANUME” adevar, ala care-ti convine? Ce te supara? Daca il injuram ca la usa cortului, pe base sau pe oricare alt pedelist, eram erou? Pentru ca am avut parte de multe “mizerii” pe blogul tau si nu te-au deranjat.
     De ce nu consulti “wordpress”-ul sa vezi daca am dreptate sau nu?
     Cauta
     “Din istoria “curata” a membrilor PNL. Astazi: Ioan Ghise noiembrie 8, 2009”
     Sau celor “alesi” le este permis, doar celor pe care nu-i agream nu?
     😀

     • 27 februarie 2013 at 13:25

      @Rica Venturiano
      Il cunosc foarte bine pe senatorul Ghise … stiu cine este si imi place …. chiar tin la el … este un OM LIBER, un OM CURAJOS … nu am nevoie sa citesc articole platite scrise de unii care au blog … este unul dintre putinii politicieni in care am mare multa incredere

    • 27 februarie 2013 at 14:40

     Theo, este dreptul tau incontestabil sa crezi si sa ai incredere in cine vrei. Tot asa, e dreptul tau sa accepti sau nu adevarul. Eu nu pot sa cred intr-un demagog, indiferent de ce parte a baricadei se afla, tot pe aceleasi principii.

    • 27 februarie 2013 at 20:06

     Pai scuza-ma Theo, dar nu toti bloggerii fac bani din asta? Nu se imbogatesc, dar de-o sticla de lapte tot le iese, 🙂 🙂

     • 27 februarie 2013 at 21:56

      @Rica Venturiano
      Ei bine nu toti …. trebuie sa fi facut pentru asta … eu una scriu doar ceea ce cred … daca nu pot sa laud atunci nu laud … nu conteaza daca mi se ofera bani …. si nu beau lapte de la supermarket 🙂

   • 27 februarie 2013 at 12:48

    Domnule Sorin – alias Rica Venturica
    Nu va mai inteleg demersul. Nu reusesc sa depistez la dvs. motivatia acestui demers. Permanent, senzatia mea este ca nu faceti altceva pe acest Blog decat diversiune. Nu mai inteleg daca ar mai avea cineva interes sa subventioneze diversiunile. Cand PDLul mai insemna ceva iar basescu nu insemna doar rasul curului, puteam sa spun “Eh! Un basist”, crezandu-va “sincer” in demers.
    Acum insa, cand, pare ca vreti sa va dati PNList, ar trebui sa mergeti si sa aflati (n-am idee unde dar e problema dvs.) daca nu cumva aveti plantat pe undeva vreun cip si daca da, sa cereti (iar: nu stiu cui dar cineva ar trebui sa stie) sa v-il scoata fiindca asta ar putea fi o cauza a necredibilitatii discursului pe care (nu ma indoiesc) e sincer in intentie.

    • 27 februarie 2013 at 14:41

     Nici nu ma astept sa intelegeti ceva!
     Dar asa cum am mai spus-o, AVETI PERFECTA DREPTATE!! E CUM SPUNETI MATALE!

    • 27 februarie 2013 at 20:04

     Sincer amice necunoscut ( 🙂 🙂 :), asa crezi matale), chiar n-ai obosit? Mai schimba placa, vino si tu cu idei noi. Uite, roaga-ti prietenii mai scoliti sa-ti dea meditatii, si daca tot vrei sa ma ataci, vino cu ceva de calitate, Lasa sloganele pe care le foloseai ca sa-ti infierezi colegii in sedintele de partid, sau discursurile “patriotice” de la sedintele de asociatie.
     Pe bune, eu n-am nevoie de blog sa-mi rotunjesc veniturile, 😀
     Eu macar am un nume, pe care nu m-am ferit sa-l afisez, dar mi-am schimbat ID-ul doar ca sa nu fie murdarit de cei ca tine, care desi se pretind “oameni cu frica de Dumnezeu, sunt mai pierduti sufleteste ca ateii. Iar in ce priveste. In ceea ce priveste avatarul meu, te informez ca poza apartine primului interpret al personajului al carui nume l-am imprumutat, si se numeste Ion Vova. Daca folosesti Internetul cum trebuie, poti sa-ti mai umpli golurile mintii de care dai dovada mereu.

    • 27 februarie 2013 at 23:30

     Domnule Sorin (Rica Venturica)

     Foarte frumos… Superb… N-am ce zice.

     N-a mai ramas decat sa va stergeti la bot.

   • 27 februarie 2013 at 23:54

    🙂 :), chiar ca nu va dezmintiti tov incognito. Chiar nu va inecati cu atata mizerie?

    • 28 februarie 2013 at 0:40

     @Rica Venturian
     chiar nu este posibila o comunicare civilizata?

    • 28 februarie 2013 at 14:19

     Domnu Sorin
     Imi lipseste, intr-adevar, din acea educatie completa de care v-am pomenit candva, limbajul de cherhana. as putea sa-i opun acestuia un limbaj de “Gura Oborului” dar, daca am promis, am promis. Am sa ma adresez dvs. tot reverentios, spunandu-va totusi ce am de spus.

     Venind vorba de luptele Dorei, ea lupta pentru adevar impotriva unor adevaruri mizerabile si impotriva unor mizerabili adevarati.

     In privinta platii blogarilor sau comentatorilor de pe bloguri, teoria ca toti ar fi platiti e lansata si sustinuta exact de cei ce sunt intr-adevar platiti.

     In privinta afirmatiilor ce le faceti la adresa mea afirm inca odata ca sunteti un mincinos care, scos din randul pedelistilor, ati pute fi unul special, ce ar putea primi cu succes tratament de specialitate privind aceasta manie (mitomanie), dar ca, lasat intre cei sus pomeniti, ramaneti unul ordinar.

     Cu tot respectul si cu tot regretul pentru primul interpret al lui Rica, Domnul Vasilica Danilet seamana foarte mult cu acesta. Asta e! N-am nici-o vina.

    • 28 februarie 2013 at 14:30

     Nu, Domnule!
     Asta o face zilnic Rasul Curului.

     Sunt totusi de acord cu aceasta afirmatie a dvs.:
     “Daca folosesti Internetul cum trebuie, poti sa-ti mai umpli golurile mintii…” cu amendamentul ca trebuie sa fie vorba de “golurile mintii” si nu de “golul mintii” (cazul dvs).

    • 28 februarie 2013 at 15:54

     Cand vorbiti de “limbaj de cherhana”, va referiti cumva la dvs? Ca nu eu i-am gratulat pe altii cu “ceara pentru lumanari”, nu eu le-am spus ca “aveti grija ce bagati in gura”, etc etc. Ca sa nu mai pomenesc de injuriile si cuvintele “de cherhana” pe care mi le-ati adresat mie pe la inceput. Vreti sa le republic aici pe blog?? 😀
     Aveti o ura atat de adanc infipta in suflet, incat intinati tot ce spuneti. Cine indrazneste sa nu fie de acord cu dvs este automat catalogat, etichetat si impachetat.
     Sincer, pana acum, in afara de atacuri directe la persoana, nu v-am vazut sa faceti altceva pe acest blog. Care cum este pe alta linie decat a dvs, e imediat “basit”, sau cum mai obisnuiti sa spuneti.
     Repet, daca aveti ceva de spus, spuneti, dar dumneavoastra vorbiti fara sa spuneti nimic, in afara de invective si catalogari de prost gust.
     Stiu ca v-am “avertizat candva” ca va voi da in judecata pentru toate mizeriile pe care mi le-ati adresat (le am salvate, stati fara grija) si chiar am pregatit tot ce era necesar, dar asa cum am spus, am constat ca nu meritati efortul necesar. Mai mult, nu mi-ar aduce nici-o bucurie sa va impovarez si mai mult. Stati linistit, ca nu mai am de gand sa va aduc niciun necaz. Nu degeaba am zis ca sunteti deja prea batut de soarta, ca sa mai vin si eu sa pun umarul. Stiu cine sunteti, dar prea putin conteaza asta. Stiu si ca nu puteti mai mult, dar asta e, “fiecare dupa cum isi asterne” iar pentru situatia in care sunteti acum,
     DOAR DUMNEAVOASTRA AVETI VINA!!
     Pentru ceea ce aveti dumneavoastra in psihologie exista un capitol intreg. Incepe cu litera “A”, deci o sa gasiti usor, 🙂

    • 28 februarie 2013 at 16:22

     Theo, ce este necivilizat in ceea ce postez EU? Am scris trivialitati, obscenitati, injurii? Stiu ca acest individ ti-e prieten, ca va cunoasteti, dar asta ii da oare LUI dreptul sa spuna despre oricine orice magarie, iar cand este luat in zeflemea de altii se cheama “injurii” sau “impolitete”?

    • 28 februarie 2013 at 20:01

     Domnule Sorin
     Am promis sa vorbesc frumos si chiar cred ca am facut-o din acel moment. Ce cuvant nu v-a placut? Cherhanaua se afla de obicei in vecinatatea porturilor si e populata cu pescari, in special si cu marinari in general. Stiind ca sunteti marinar si nu din cei calificati la locul de munca ci cu scoala – ati afirmat ca ati fost comandant de nava – am presupus si eu ca derapajele dvs. verbale si-ar avea obarsia pe undeva, pe acolo.
     Dupa ce v-am promis ca voi folosi un vocabular al carui standard il cereti m-am straduit sa ma ridic acolo unde dvs., nu altcineva a pus stacheta, dar dvs ati fost cel care in ultimul timp n-a mai reusit sa o treaca. Pentru vocabularul dvs recent sunt dispus sa va las sa treceti si pe sub stacheta dar cand vine vorba de minciuna (in popor se zice mancat de c….) la adresa mea, chiar dvs. imi autorizati, prin aceasta ingurcitare, reactia.
     In acest comentariu va descopar (fiinca va descoperiti) ateu. Trebuia sa imi dau seama de mai mult timp fiindca nu imi pot inchipui ca L-ati fenta in halul in care o faceti (mintind cu atat nerusinare la adresa mea), daca ati fi convins ca va vede si va aude. Nu stiti nimic despre mine dar ii dati inainte ca stiti dvs. ca am fost comunist, ca facultatea mea e St.Gheorgiu sau ca nu am decat scoala vietii, ca ma zbat in saracie si ca stau cu mana intinsa la guvern si cate si mai cate… Am dezmintit de multe ori afirmatiile dvs dar continuati sa mancati incat ma si intreb de unde atata pofta ca materia ingurgitata se vede ca ajunge fiinca e aceeasi de fiecare data, reciclata de Ricuta insusi.

   • 28 februarie 2013 at 16:11

    Domnule Sorin
    Voiam sa spun ca in spatele profesorului de matematica, senator in parlamentul Romaniei, se afla altcineva, un jurist bun dar care prefera doar sa “intinda coarda” si sa “tinteasca”.

    Remarc iar atitudinea dvs. de “extrema dreapta”, cu privire la IQ (de data asta cu restrangere doar la brasoveni).
    …Iar chestia cu “Cine nu e cu noi e coada de topor” e de “extrema stanga”.
    Ar trebui sa va socotesc cumva de centru? (sunteti cumva cum zice Badea? Cum zice… Nu “esenta”?… “Miezul!…”
    Sa nu ziceti c-am zis eu. Badea a zis. Eu doar am intrebat.
    Astept raspuns.

 5. 26 februarie 2013 at 19:20

  @Theodora
  Mi se pare mai bun look-ul vechi al blogului… Pe tema asta noua, articolele apar pe o fasie ingusta, chestie caracteristica pentru articole scurte. Daca articolul e lung, atunci si fasia pe care el apare e lunga – nu merge prea bine… La fel si cu etichetele: o fasie ingusta, dar enorm de lunga pentru etichete. Nu prea merge…

 6. 27 februarie 2013 at 1:39

  Creditul neperformant a ajuns la 18% din totalul creditelor acordate…

  • 27 februarie 2013 at 15:06

   Te mira?

   • 27 februarie 2013 at 16:39

    @Rica Venturiano
    Indica faptul ca treburile economice nu merg deloc bine… E previzionat in crestere pe termen scurt…
    Daca ma mira? Mai degraba ma nemultumeste si ma ingrijoreaza… Nu ma mira: creditul neperformant era in crestere inca de mai demult. Totusi, in ultimii ani el a crescut destul de mult, cu o viteza mai mare. Afecteaza economia, o lezeaza.

    • 27 februarie 2013 at 19:55

     Pai motane, daca stam sa ne gandim cate banci “s-au dus” pe seama creditelor neperformante, nu-i deloc de mirat. Banci aparute peste noapte, cu capital ascuns prin “off-shore”-uri, care s-au nascut doar pentru a “da credite” unor “clienti alesi”, care imediat dupa creditare au cam dat BRUSC faliment. Banci care acordau imprumuturi unor firme fantoma (cu sediul prin garsoniere), dar detinute de X sau Y “cu cunostinte” vaste, sau iti dadeau credit doar daca aveai UN BULETIN, si tot asa. Mastodonti detinuti de Stat, inutili, mentinuti in viata cu credite peste credite doar pentru ca acolo era multa forta electorala, si investitia merita, ca doar nu se platea din buzunarele beneficiarilor, ci din buzunarul alegatorului. Adica si … si cu banii luati. O ultima dovada o constituie ultimile miscari de trupe in ceea ce priveste privatizarile recente. Ele trebuiau facute de mult, dar ce te faci cu “alegatorul”? Cum sa faci campanie cu burta goala? Asa ca pe sub mana s-au directionat “niste” bani, sa fie platite “niste” salarii, ca sa vina romanul la vot.
     Nu sunt partizanul “proprietatii statului asupra mijloacelor de productie”, ci dimpotriva, sunt un sustinator al proprietatii private. Pentru ca un privat nu-si va taia niciodata craca de subt picioare. Cel putin privat-ul real, care vrea sa faca ceva.
     Am ajuns acum ca BNR-ul sa taie si sa spanzure fara discernamant in domeniul bancar. Inca o dovada ca in Romania se face totul dupa ureche sau dupa cum bate vantul, este si noua politica de creditare, aplicata fara logica, menita sa bage si bancile private in faliment.

    • 28 februarie 2013 at 1:42

     @Rica Venturiano
     Dai exemple din realitatile anilor ’90… Chestiunea aceasta a creditelor e mai complicata decat pare la prima vedere…
     In zilele noastre o putem pune in conditiile deregularizarii economice, a unei libertati absolute, daca putem folosi o astfel de expresie, pe piata. Un credit este neperformant atunci cand cel care l-a contractat nu-l poate rambursa cu dobanda, cand imprumutul acordat ajunge la maturitate. Chestiunea e legata de o notiune ce are, dupa parerea mea, un caracter destul de vag: riscul. Ca un risc exista, asta e clar. Cum poate fi el evaluat corect? Asta e una din problemele principale. Si s-a vazut, cu ocazia Crizei financiare din 2007 din SUA ca si agentiile de rating pot da gres…
     Problema “mastodontilor” si aici, subliniez, ne referim la Romania nu la SUA, ca sa fie clar, nu trebuie privita numai sub aspect electoral. Spui ca acesti mastodonti sunt inutili. Dar fara ei ce facem? Fara ei Romania ar ajunge o tara totalmente dezindustrializata. Si asta in conditiile in care sectorul financiar, industria financiara, cum i se mai spune, este insuficient dezvoltata la noi fata de cea din Occident sau SUA. Bineinteles, rezulta ca si financiarizarea, la noi, este slaba in conditiile in care si sectorul privat este slab comparativ cu Occidentul sau SUA. Or, aici ajungem la o problema complicata: privatul real, care doreste sa faca ceva, are nevoie de credite, de bani multi, ca sa si faca ceva serios. Sunt tari mai mici decat Romania in care ponderea companiilor financiare in valoarea adaugata bruta e mai mare decat la noi. Insa ponderea sectorului financiar este mai ridicata in tarile dezvoltate si mult diminuata in cele mai putin dezvoltate. Noi nu avem nici o piata de capital puternica, care sa concureze piata bancara, pentru a adopta un stil american 😉 , ca sa zic asa…
     Si atunci mastodontii astia, pe care ii avem, mai mult ne ajuta, economic vorbind. Chiar si prin faptul ca ii putem privatiza, ca avem, totusi, ce privatiza si ca in felul acesta s-ar putea ca economia sa devina mai eficienta, mai competitiva. Fara acesti mastodonti si fara posibilitatile financiare necesare pentru a recrea o alta industrie, daca se poate spune asa, intrucat financiarizarea trebuie sa raspunda nevoilor economiei reale, si nevoilor oamenilor pana la urma, Romania ar fi la pamant din punct de vedere economic. Nici nu s-ar mai putea vorbi, in astfel de conditii, de crestere economica.
     Eu cred ca trebuie sa intelegem ca privatul real, care doreste sa faca ceva, nu poate fi disociat de sectorul financiar, de dezvoltarea acestui sector si de politici inteligente de creditare. In caz contrar, nici el, privatul real care doreste sa faca ceva, nu are posibilitati sa se dezvolte si sa faca intr-adevar ceva. Ca exista un risc, legat de fragilitatea sistemului financiar, de acord! Insa, vorbind de Romania, eu cred ca trebuie sa avem in vedere, pe langa strategii de dezvoltare a sectorului financiar, interesele externe, politice, care ar putea fi in defavoarea dezvoltarii rapide (sa zicem pe termen mediu) a unui asemenea sector financiar la noi.

     🙂

    • 28 februarie 2013 at 15:38

     Perfect adevarat, nu mai suntem in anii 90. Nu sunt finantist, sunt inginer, dar nu cred ca principiul depistarii unuei “defectiuni” este mult prea diferita. Nu cred ca poti remedia ceva daca nu inlaturi cauza. In tehnica, daca nu elimini cauza, poti sa schimbi tu cate piese noi vrei, ca vei ajunge la aceeasi avarie, care nu va face decat sa iti aduca cheltuieli.
     Mastodontii consumatori doar sunt inutili. Ce folos sa am o industrie siderurgica ce nu vinde? Ce folos sa am o industrie de masini grele daca nu vinzi? Nu facem industrie doar de dragul de a face ceva. Iar in ceea ce priveste privatizarile, la noi “au fost sublime, dar au lipsit cu desavarsire”. Ai sa luam UMUC-ul din Bucuresti, sau IMGB-ul. De acolo ieseau mereu utilaje grele, de ne blocau trafic-ul, .Produceau? Da. S-au privatizat. Cum ne-cum, s-au privatizat si ce s-a ales de ele? Pe locul UMUC-ului acum se lafaie un centru comercial, care doar vinde ceea ce produce UE. Sa luam un alt exemplu, Petromidia. A fost construita de “odios” ca sa prelucreze titeiul adus din Golf. la vremea respectiva era una dintre cele mai moderne rafinarii din zona si una dintre putinele capabile sa proceseze acel tip de titei. Dupa 90, s-a facut in asa fel incat sa devina nerentabila. Flota s-a dus, deci nu mai puteam sa ne caram singuri titeiul, managementul facut de tot rasul, cu cheltuieli mai mari decat veniturile, de s-a ajuns la un colaps VOIT al rafinariei. S-a privatizat si aia pe doi lei si ceva maruntis, ca acum sa fie una dintre cele mai rentabile rafinarii din zona.
     Asa ca e bine sa ne uitam si in urma, la anii 90, cam de pe cand a inceput totul. Nu ne ajuta cu nimic daca tratam doar efectul bolii, daca nu gasim cauza. Ori cauza este cam pe acolo, prin anii 90, cand ne-am cam furat “singuri” caciula. Cu ajutor, desigur.

    • 28 februarie 2013 at 16:11

     @Rica Venturiano
     De acord!

     “Dupa 90, s-a facut in asa fel incat sa devina nerentabila.”

     Intr-adevar, s-a procedat intr-un mod lipsit de profesionalism, poate si rau voitor. Dar s-a vazut si lipsa de experienta pe care o aveam pe atunci. Totusi, ar trebui sa trecem la o alta etapa, ca sa zic asa, si sa incercam sa facem lucrurile mult mai bine. Mai ales ca situatia in Zona Euro ramane incerta si nu ne prea putem bizui pe fondurile europene pentru ca absorbim foarte putin din ele.

    • 28 februarie 2013 at 16:29

     @Motanul Incaltat

     Salut!

     Sa stii ca pe dl Rica Venturica s-ar putea sa-l mai cheme si Sorin si in mai multe feluri pe care el insusi si le-a ales si poate ca este si inginer dar se mai lauda ca e si mariner si ca a fost si comandant de vas (vapor – pentru toata lumea).
     De asemenea lasa sa se inteleaga ca e si securist si ca stie totul despre mine si ca doar de mila nu da in mine.
     Nu poti sa stii ce e si ce nu e adevarat. Nici macar daca e sau nu e finantist.
     Toate comentariile d-lui ma fac insa sa cred ca, pe acest blog, cel putin, are misiunea de fitilist.

    • 28 februarie 2013 at 18:23

     Pai aici e problema Motane, specialistii. Nu ca n-am avea, ca slava Domnului avem si nu putini, dar cati ai vazut tu sa aiba loc in fata? La privat doar. Si cand spun privat, ma refer la adevaratii inevestitori, cei care vor sa faca ceva.
     Cu riscul de a ma repeta, vin si spun ca in 95, o firma MARE vroia sa investeasca in Romania. gasise locul, perfect ptr scopurile lor, mana de lucru era berechet, chiar daca necesita putina perfectionare, dar ( DAR) una din conditii era ca terenul aferent sa fie in proprietatea lor, adica sa-l cumpere. Nu s-a putut. De ce? Pentru ca anumite interese locale aveau alte planuri cu acel teren, asa ca s-a “manipulat” opinia publica de am ajuns sa auzim slogane gen “nu ne vindem tara”, de parca venea investitorul si cara tot pamantul cu camioane si vapoare la el. Ba unii mai :”slabi de inger” comentau ca “ce, sa ne vina aia si sa ne ia locul de munca”.
     Deci ce spui tu cu investitiile, cu creditele pentru investitii, reprezinta DOAR o latura a problemei. Ai perfecat dreptate cand spui ca ai nevoie de credite sa te dezvolti, sa investesti. Cand parghiile sunt in mana incompententilor, degeaba ne agitam noi, ca nu putem accesa credite ptr una sau alta, ca tot una.

    • 1 martie 2013 at 2:31

     @Incognito
     Ce spune Rica Venturiano imi aduce aminte de ceea ce in teoria grupurilor se numeste endomorfism: adica un morfism de la un grup la el insusi.
     El vrea sa spuna ca legea dupa care se conduce societatea noastra e tot aceea ca in anii ’90 si, oricum ai face, lucrurile nu pot evolua. Teoria lui este urmatoarea:

     “Cand parghiile sunt in mana incompententilor, degeaba ne agitam noi, ca nu putem accesa credite ptr una sau alta, ca tot una.”

     Cu alte cuvinte, asta e legea sau, ca sa ma exprim matematic, functia noastra, care face ca fiecarui element din grup sa-i corespunda un element unic tot din acelasi grup, care e aceeasi, nemodificata in timp. Grupul, adica societatea, e acelasi. Si uite asa nu e posibila evolutia. Observa ca specifica un lucru important: “ca tot una”. Asa cum in anii ’90 “anumite interese locale aveau alte planuri cu…” asa e si acum: “anumite interese locale au alte planuri cu…”. El asta vrea sa spuna. Nu-i asa, Rica Venturiano? 🙂

    • 1 martie 2013 at 14:45

     Motane, dupa cum am zis, nu sunt finantist, ci inginer. In mecanica, nu merge cu poate sau daca, ci cu “merge” sau “nu merge”. Romanescul “las-o ba ca merge asa” e inca de actualitate, dar din cate vedem ne tot tine pe loc. In ce priveste “evolutia” la care faci tu referire, ai perfecta dreptate, dar ce te faci cu aplicxarea in practica. Si eu vreau sa se schimbe anormalitatea si sa intram pe drumul ce bun, dar cum? Sunt de acord ca nu mai traim FIZIC in anii ’90, dar daca ma uit in jur, in afara de constructii noi, de masini noi, de tehnologie noua, mentalitatea romanului este cam tot pe acolo, politica (cu mici exceptii) e tot aia, iar noi ne confruntam cu aceleasi neajunsuri. Atunci n-aveam experienta, acum avem. SI CE DACA!! Pot sa fac eu ceva? Pot eu ca individ sa scutesc bugetul de grija mea, privatizandu-ma si sa incep sa produc nu sa consum? NU. De ce? Pentru ca cei ce trebuie sa aiba grija sa creeze un climat politico-economic propice au alte treburi mult mai presante si nu pot face doua lucruri in paralel.
     Poate gresec eu si daca e asa imi cer scuze anticipat, dar spune-mi si mie ce s-a schimbat din ’90 si pana acum in ceea ce priveste investitiile, privatizarile, dezvoltarea economica, mentalitatea (de grup sau individuala), sau in ceea ce priveste constiinta noastra, a “simplilor cetateni”? Ce s-a indreptat din ce a fost prost? Poate nefiind mai tot timpul conectat la realitatea romaneasca mai am scapari. Eu insa compar (pe viu, sau “live” :)) cum este “dincolo” si cum e la noi. Din toate punctele de vedere, atat social cat si economic, si te rog sa ma crezi ca este o mare diferenta. Incepand de la platitorul de taxe pana la guvernant. Cea mai mare diferenta este in mentalitatea individului raportat la societate.

     • multidaprosti
      1 martie 2013 at 18:52

      bla bla bla……………….cit e halatu?

    • 2 martie 2013 at 9:21

     Tov Incognito.
     Primo, macar eu am un nume pe care l-am utlizat la inceput, fara sa iau in calcul nesimtirea unora. Motiv pentru care ulterior am apelat la un pseudonim.
     Secundo, asa cum am afirmat (nu m-am auto-denutat) am absolvit aceeasi scoala ca si base, dar pentru cultura dvs aflati ca acolo existau doua sectii, cea de navigatie si cea de elctro-mecanici. De la o sectie ieseau comandanti (dupa cateva serii de examene), de la cealalalta ieseau SEFI MECANICI (INGINERI MECANICI) tot asa dupa serii de examene.
     In cadrul acelui institut de studii superioare existau atat sectia pentru Marina Militara. cat si cea pentru MARINA CIVILA.
     Daca ati fi trecut si dvs printr-o scoala de acealsi nivel (ma refer la nivelul superior, nu postliceal) ati fi fost capabil sa faceti diferenta.
     Nu faceti decat sa-mi confirmati ca tot ce am spus refreitor la dvs, este adevarat. Dvs nu aveti idei de combatut, ci doar atacati persoanele ce nu va sunt pe plac, pe cei care nu sunt la acelasi nivel ca dvs.
     Repet, daca la ora actuala nu aveti decat necazuri si probleme de ordin finanaciar, NU ESTE DECAT VINA DUMNEAVOASTRA, si nu a mea sau a altor posteri de pe acest blog, sau de pe altele. Cu sanatatea, blamati-l pe Dumnezeu, nu pe mine.
     Dupa stilul “combativ” pe care il abordati imi inatariti convingerea ca sunteti un om mic atat la suflet cat si din punct de vedere al caracterului.
     Din partea mea, nu aveti decat sa latrati sau sa muscati de dupa gard cat poftiti. Poate pana la urma o sa constatati ca asta nu va ajuta. Repet, DACA AVEATI CEVA DE OFERIT, sigur ati fi dus-o mai bine.
     Eu, cu “incompetenta” mea de “sub-inginer” (dupa cum foarte bine ati afirmat :D) am reusit sa ofer profesionalism in ceea ce fac si sa pot asigura familiei mele un trai mai mult decat decent. Daca tot tineti o “arhiva” a celor spuse de mine de ce nu o rasfoiti sa vedeti ca am spus si ce lucrez in clipa de fata.
     Oricum, asta nu este important, dar ca sa va scot din ceata pe dvs. Imi cer scuze in fata celorlati comentatori, care nu au nicio vina ca ma obligati (prin comportament) sa va scriu toate aceastea.
     Ca aveti mania pesecutiei, ca vedeti “turnatori” si securisti peste tot, este doar o dovada de boala psihica, dar asta e problema dvs.
     NU SUNT DESTUL DE INTELIGENT CA SA VA DEMONSTREZ CA SUNTETI … gresit informat si rau intentionat!!
     🙂 😀
     cu stima!

    • 2 martie 2013 at 11:09

     @multidaprosti.
     Iti garqantez ca “dincolo” e mai ieftin, 🙂 🙂 🙂
     Iar “nik”-ul tau este el insusi un raspuns la intrebarea “de ce ne merge rau”.
     Americanii au “In God We Trust”. La noi se potriveste asta.
     🙂 🙂 🙂

     • multidaprosti
      3 martie 2013 at 9:02

      daca cade ala( nu neaparat base)vai eu ce fac?pe piata libera nu pot cistiga una dun leu …..vai

   • 28 februarie 2013 at 18:29

    Pentru informarea celor care citesc printre randuri si pricep doua cuvinte din cinci, repet, SUNT INGINER, deci n-am cum sa fi fost comandant. pentru a afla de unde posteaza un X sau un Y, in era cyber-space-ului e extrem de simplu. Singura conditie este sa te “apdatezi” la tehnologia de maine, nu sa ramai ancorat in cea de ieri.
    😀
    Dupa logica lui Incognito, si Theo e securista, pentru ca stie de unde posteaza X sau Y. 😀

    • 2 martie 2013 at 0:53

     Domnule Venturica Danilet
     Sa zicem ca chestiunea cu Comandantul de vas am lamurit-o, desi exista marturie, negru pe alb, “autodenuntul” dvs. dar, pentru un admirator a “unicului demn” de a primi investitura dvs. de presedinte al Romaniei (Antonescu si Ponta plasandu-se undeva, in crapaturile din calcaiele “adoratului”), gasesc ca mitomania dvs. s-a manifestat cel putin odata: acum sau atunci, daca nu cumva si acum si atunci?
     Cum acum ati afirmat ca v-ati up-“gradat” si – probabil – ati evoluat de la meseria de subinginer (echivalare civila a multor diplome de ofiter – de altfel “la vedere” si absolut anorabile si una si celelalte) la cea de inginer, mai ramane una (bucata meserie) despre care vad ca nu spuneti nimic.
     …Sau despre aceasta banuita de mine meserie nu aveti voie sa vorbiti, in speranta ca ingineria este acoperirea perfecta?
     Intreb! asa sunt eu: curios. Stiti ca v-am blamat prin luna august, dupa referendum, in ceea ce prlvea apartenenta dvs. la ideea (in sine) de liberalism si comportamentul dvs. ulterior n-a facut decat sa extinda acest blam, sa-l generalizeze.
     Spun asta nu pentru cititorii acestui blog ci pentru ca adevarul curat sa inlocuiasca mizeria de adevar pe care o traim din partea “serviciilor” si servitorilor basedentiali.
     …Si… cu asta, basta!
     Fac acum un nou legamant cu mine in care nu voi mai face aprecieri de nici un fel la adresa persoanei dvs. ci numai la adresa ideilor exprimate.
     Sper sa nu faceti nimic sa ma dezlegati. Chiar daca vi se pare ca afara e vopsit gardul iar dupa el nu se afla decat un catelus si eu sunt dezlegat si pe gard e scris numele dvs. … Stiti ce se-ntampla…

    • 2 martie 2013 at 9:23

     Imi cer scuze, dar am postat raspunsul gresit. Sper sa nu fiu catalogat drept securist pentru ca iar am incercat sa fac diversiuni!! 🙂

    • 3 martie 2013 at 9:42

     Domnule Venturica Danilet

     Speranta moare ultima si nu exista nici un securist care sa nu spere ca nu va fi considerat ca atare.
     Asta ca idee, fara legatura cu vreo persoana anume.
     Am promis (m-am legat) si ma voi tine de cuvant pana se va gasi vreun “print cu stea pe umar” sa ma dezlege (desi astia, de obicei, sunt si ei cu “legatul”, dar al altora), ca nu voi mai ataca capatani, ci numai “debordari de “idei” ale acestora.
     Dixit!
     Amin!

   • 4 martie 2013 at 15:33

    @ Motanul Incaltat

    Salut
    Observatia ta este corecta.
    M-a dus insa cu gandul la fractal si mi-a explicat de ce, din ’90, oamenii astia n-au mai fost capabili sa priveasca in jurul lor, ci numai in interiorul fractalului, acolo, la cotor, de unde li se trage existenta, cu nastere cu tot.
    Dintre fractalii din natura, cel mai bine li se potriveste brocoli, pentru Romania si Varza de Bruxelles pentru PPE,
    Fractal in muzica, in arta interpretativa, ar fi corul.
    Bune si unele si altele dar s-auzi “conopida” (de Dambovita sau de Bruxelles) cantand…
    Nu poti decat sa te gandesti ca (digerata fiind, pe la Cotroceni) asa cum dupa fulger se-asteapta tunetul, in cazul conopidei digerate (aidoma dovleacului), dupa un tunet (chiar daca e ratat si iese fasait), urmeaza… o duhoare care, cum au observat unii pe aici, ma imbolnaveste de nervi si de ura impotriva fiecarui mic fractal cantaret.
    Culmea tupeului: ei spun ca eu sunt singurul vinovat de starea mea,
    Fiindca nu inghit “varza de Cotroceni” care – nici acum 10 ani n-a fost ea verde si frageda dar acum…- s-a imputit.de tot.

    • Rica Venturiano
     7 martie 2013 at 23:30

     Da’ cine este vinovat? Altii? Dupa ceea ce spuneti, inseamna ca pentru suspendarea permisului, vinovat este politistul, ca te opreste, nu tu soferul, care incalci legea.
     Cu sanatatea, vorbiti mai sus, ca la SEFU’ e “cheitza”.Prin ’95 si eu am fost disponibilizat, datorita disparitiei flotei. Am injurat si eu o vreme, pana cand am, constatat ca o fac degeaba, asa ca m-am ridicat de jos si am luat-o de la capat. Si pentru ca am avut ceva de oferit pe plan profesional, am reusit sa merg mai departe.
     Pe dvs ce v-a oprit?
     Scuzati-mi “tupeul” ca v-am intrebat.

   • Rica Venturiano
    7 martie 2013 at 9:32

    @multidaprosti
    Nu-ti face probleme, ca mereu vor fi babe si mosi de spalat la fund, si cum nu se prea inghesuie ai lor sa faca asta, avem noi destui care sa mearga “sa lucreze afara”.
    Pana la urma, la asta te pricepi, asta faci.
    Numai in comunsimul de tip bolshevic ala cu cat mai putina scoala putea sa ajunga foarte sus pe treptele sociale. Intr-o lume normala, pe Jiji l-am vedea la stana, pe “Almanahe” vanzand la taraba si pe hoti in puscarie, nu in Parlament, in Guvern, sau la “butoane”. Dar cum Romania mai are pana la normalitate, vedem tractoristii conducand tara si ne miram ca da cu ea in sant, vedem hotii elaborand legi, si ne miram ca oamenii cinstiti fac puscarie si hotii sunt liberi. Pentru Romania, avea Pastorel niste versuri, care se potriveau si se potrivesc si acum DE MINUNE.

 7. 1 martie 2013 at 5:41

  Un popor pe fuga incontinu de mii de ani de zile,nu mai are timp sa se ….Tragedia unei natiuni nemuritoare care a ajuns in timp sa fuga de umbra sa.

  http://www.youtube.com/user/roxindaniel/feed?filter=2

 8. multidaprosti
  2 iulie 2013 at 23:12

  too much speech therapy ma chinui sa invat engleza , romana e greu de inteles .la londra bineinteles, am pierdut destui ani acasa………………………

Lasă un răspuns


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function giornalismo_related_stories() in /home3/cristihaicase/public_html/wp-content/themes/giornalismo/single.php:58 Stack trace: #0 /home3/cristihaicase/public_html/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /home3/cristihaicase/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/home3/cristiha...') #2 /home3/cristihaicase/public_html/index.php(17): require('/home3/cristiha...') #3 {main} thrown in /home3/cristihaicase/public_html/wp-content/themes/giornalismo/single.php on line 58