Go to ...
Hai ca se poate! on YouTubeRSS Feed

21 iulie 2024

Senatorul liberal de Brasov, Ioan Ghise a depus la Senat doua proiecte de lege privind crearea de locuri de munca in Zona Muntilor Apuseni, cu prioritate la Rosia Montana si Rosia Poeni


Ioan Ghise

COMUNICAT de PRESA

Senatorul liberal de Brasov, Ioan Ghise a depus la Senat doua proiecte de lege ( nr. 602 si nr. 607) privind crearea de locuri de munca in Zona Muntilor Apuseni, cu prioritate la Rosia Montana si Rosia Poeni.

Un proiect de lege se refera la Crearea unei Companii Regionale a Muntilor Apuseni (prescurtat C.R.M.A.) care sa aiba ca scop dezvoltarea regionala durabila prin crearea de strategii, programe si proiecte pentru salvarea şi crearea locurilor de muncă, reabilitarea ecologică, silvică, turistică, dezvoltarea infrastructurii civile, industriale, de comerţ şi de transport în zona Munţilor Apuseni, începând cu Roşia Montana.
Compania C.R.M.A. va fi companie regionala de interes national si va realiza consortii si/sau parteneriate public private intre autoritati, institutii publice si private pentru cercetare, dezvoltare si absorbtia fondurilor europene.

Al doilea proiect de lege are ca scop imbunatatirea structurii rezervelor internationale ale Romaniei, prin sporirea ponderii aurului, precum şi crearea Regiei Nationale pentru Exploatarea Resurselor Naturale.
Aceasta va fi capitalizata cu suma de 2 miliarde euro din rezerva valutară a ţării, care va fi folosită pentru cumpararea de aur ce va fi extras din tara, de catre statul român, prin metode nepoluante pentru mediu, excluzand folosirea cianurilor in minerit.

Proiectul de lege il are ca autor pe d-l dr. ec. Constantin Cojocaru si propune cresterea rezervei de aur a Romaniei cu aurul extras de catre tara noastra, pana la nivelul a 70 % din rezervele internationale, asa cum fac şi marile puteri europene.

Cele doua proiecte de lege creaza cadrul legislativ pentru dezvoltare durabila si crearea de locuri de munca in Zona Muntilor Apuseni, ca şi a altor zone ale ţării, inclusiv prin exploatarea bogatiilor naturale ale subsolului, prin tehnologii nepoluante, în conformitate cu interesul naţional.

Bucuresti, 24 septembrie 2013
Ioan Ghise, senator liberal de Brasov
Constinatin Cojocaru, doctor in economie.

________________________________________________________

PARLAMENTUL  ROMANIEI

 Camera  Deputaţilor                                                               Senat      

 Proiect de lege privind crearea COMPANIEI  REGIONALE a Munţilor Apuseni

   Art.1  Prezenta lege are ca scop dezvoltarea Zonei Munţilor Apuseni, prin salvarea şi crearea locurilor de muncă, reabilitarea ecologică, silvică, turistică, dezvoltarea infrastructurii civile, industriale, de comerţ şi de transport în zona  Munţilor Apuseni, începând cu Roşia Montana.

   Art.2   Guvernul în termen de o lună va emite actele normative necesare creerii  Companiei Regionale a Munţilor Apuseni (numită în continuare C.R.M.A) companie regională, de interes naţional.

   Art.3   Obiectivele de activitate ale  C.R.M.A. vor cuprinde în principal:

  a –  reabilitarea ecologică, silvică şi turistică a zonei;

  b – lucrări de infrastructură civilă, industrială şi de transport ;

  c – pregătirea şi conversia forţei de muncă a locuitorilor din Munţii Apuseni.

   Art.4  Consiliile judeţene şi Consiliile locale din Zona Munţilor Apuseni au dreptul să devină parteneri ai C.RM.A.

   Art.5  C.R.M.A. va absorbi fonduri europene în domeniile de activitate ale Companiei pe baza propriilor strategii, programe şi proiecte de dezvoltare durabilă.

   Art.6   C.R.M.A.  va realiza în regie proprie activitaţi de cercetare, dezvoltare şi investiţii.

   Art.7  C.R.M.A. va genera parteneriate publice şi/sau private pentru crearea de consorţii între autorităţi, instituţii şi agenţi economici în vederea absorbţiei fondurilor europene.

   Art.8   C.RM.A. este obligată ca toate programele şi proiectele sale să aibă la bază folosirea tehnologiilor nepoluante pentru mediu, potrivit Strategiei UE 2020.

   Art.9   Sursele de finanţare ale C.R.M.A. vor fi mixte.

   Art.10 Capitalul iniţial al C.R.M.A. va fi asigurat din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.

   Art.11 Salariaţii disponibilizaţi din cadrul agenţior economici care operează acum în zona Roşia Montana, Roşia Poeni vor avea prioritate la încadrarea în muncă şi în programele şi proiectele dezvoltate de către C.R.M.A.

   Art.12  C.R.M.A. va funcţiona sub autoritatea Guvernului;

   Art.13 Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   Art.14  Toate dispoziţiile contrare prevederilor prezentei legi se abrogă.

          EXPUNERE  DE  MOTIVE

     Proiectul de lege are ca scop crearea cadrului juridic şi instituţional pentru dezvoltarea zonei Munţilor Apuseni şi specifică alternative de angajare a salariaţilor disponibilizaţi din cadrul agenţilor economici care operează în zonă.

     Proiectul de lege promovează dezvoltarea durabilă a zonei impunând în cadrul strategiilor, progamelor şi proiectelor folosirea de tehnologii, tehnici, mijloace şi materiale  nepoluante pentru mediu.

     Susţinută iniţial de către Guvern, Compania Regională a Munţilor Apuseni (numită în continuare C.R.M.A) se va dezvolta prin promovarea programelor şi proiectelor cu finantare externă, prioritar europeană.

     C.R.M.A. va realiza în regie proprie activitaţi de cercetare, dezvoltare şi investiţii şi prin realizarea de parteneriate publice şi/sau private pentru realizarea de consorţii între autorităţi, instituţii şi agenţi economici.

     Activitatea C.R.M.A se va afla sub controlul public fiind subordonată  Guvernului.

     Bunăstarea locuitorilor Munţilor Apuseni şi valorificarea superioară a resurselor zonei sunt obiectivele prioritare pentru C.R.M.A.

     Bucureşti, 23 septembrie 2013

Iniţiator – Ioan Ghişe, senator liberal de Brasov

_________________________________________________________

EXPUNERE DE MOTIVE

La data de 31.08.2013, conform datelor publicate de către Banca Naţională a României, pe site-ul său, www.bnr.ro, valoarea rezervelor internaţionmale ale României era egală su suma de 35,7 miliarde de euro.

Exprimată în număr de luni de importuri, rezervele internaţionale ale României sunt cele mai mari din Uniunea Europeană. Ele sunt de 14 ori mai mari decât rezervele internaţionale ale Austriei, ale Belgiei, ale Spaniei, de 12 ori mai mare decât cele ale Germaniei, de 8 ori mai mari decât cele ale Franţei, de 7 ori mai mari decât cele ale Marii Britanii, sau ale Italiei.

Din păcate, structura rezervelor internaţionale ale României este una dintre cele mai vulnerabile.

Din cele 35,7 miliarde de euro, numai 3,5 miliarde de euro (9,8%, din totalul rezervelor), reprezintă valoarea aurului ţării ( 103 tone de aur monetar), 6,0 miliarde de euro (16,8%),  reprezintă numerar şi depozite bancare, iar restul, de 26,2 miliarde de euro (73,4%), este reprezentat de titluri de valoare (securities), adică „hârtii” (bonuri de tezaur, obligaţiuni etc) emise de diverse guverne şi instituţii financiare internaţionale, cărora Banca Naţională a României le-a împrumutat acestă sumă de 26,2 miliarde de euro.

Cea mai mare parte a acestor 26,2 miliarde de euro sunt împrumuturi acordate unor guverne străine, principalul împrumutat fiind guvernul Statelor Unite ale Americii.

Creşterea fără precedent, în ultimii ani a datoriilor guvernelor, în primul rând a celui american, a determint multe state să-şi reducă rezervele valutare, adică investiţiile în „hârtii” emise de guverne şi să-şi sporească rezervele de aur.

În Germania şi Italia, de exemplu, pondrea aurului în totalul rezervelor internaţionale este de 71%, în  Franţa, de 66%.

În timp ce la noi ponderea aurului este de sub 10%.

Cea mai mare parte a celor 26,2 miliarde de euro provin din împrumuturi.

Adică Banca Naţională a României s-a împrumutat ca să împrumute alte state.

 La sfârşitul anului 2012, Banca Naţională a României datora 10,0 miliarde către Fondul Monetar Internaţional şi 10,8 miliarde de euro către bănci comerciale şi alte instituţii de credit.

 În cazul în care unul sau mai mulţi împrumutaţi ai Băncii Naţionale a României intră în incapacitate de plată, cele 26, 2 miliarde de euro vor trebui plătite de poporul român, nu de către Guvernatorul Băncii Naţionale a României.

Conform datelor date publicităţii de către Guvernul României, extragerea celor 300 tone de aur şi a celor 1600 tone de argint din zăcământul auro-argintifer de la Roşia Montană necesită o investiţie de 2,0 miliarde de euro, pe care, spune, premierul Victor Ponta, România nu le are.

Lipsa acesor bani şi dorinţa de a crea locuri de muncă pentru localnici sunt motivele pe care se fundamentează decizia Guvernului României de a aproba şi trimite la Parlament, spre adoptare, proiectul de exploatare a zăcământului auro-argintifer de la Roşia Mointană de către RMGC, proiect care implică nu numai o tehnologie deosebit de poluantă, dar şi distrugerea unor importante obiective de patrimoniu cultural din zonă.

Prin proiectul de lege privind îmbunătăţirea structurii rezervelor internaţionale, propunem ca Banca Naţională a României să achiziţioneze, treptat, o parte, sau toate cele 300 tone de aur şi cele 1600 tone de argint, să consolideze, astfel, puterea de cumpărare a rezervelor internaţionale ale ţării, asigurând şi finanţarea proiectului de la Roşia Montană, ca şi altele, să creeze locuri de muncă, care, la rândul lor, vor genera venituri, din care vor putea fi acumulate noi capitaluri, prin care să fie finanţate proiecte şi în alte sectoare economice în zonele implicate: agricultură, turism, mici industrii, servicii etc.

Pentru întărirea puterii financiare a Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului “MINVEST” S.A., proiectul propune reorganizarea acestei societăţi comerciale şi transformarea ei în Regia Naţională pentru Exploatarea Resurselor Naturale, capabilă să valorifice, în condiţii de rentabilitate, toate resursele naturale ale ţării.

Având în vedere cele de mai sus, propunem adoptarea proiectului de lege privind îmbunătăţirea structurii rezervelor internaţionale ale României, pe care îl anexăm.

Bucureşti, 19 septembrie 2013

Senator Ioan Ghişe,

(Cu acordul Domnului Constantin Cojocaru, doctor în economie, autorul proiectului de lege)

_________________________________________________________

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                      SENAT

 

 Lege privind îmbunătăţirea structurii rezervelor internaţionale ale României

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. 1. Se autorizează Banca Naţională a României să folosească suma de 2,0 miliarde de euro din rezerva valutară a României pentru achiziţionarea de aur furnizat de Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului “MINVEST” S.A. prin exploatarea zăcămintelor auro-argintifere de la Roşia Montană şi din alte zăcăminte auro-argintifere din România.

Art. 2. Suma de 2,0 miliarde de euro va fi pusă la dispoziţia Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului “MINVEST” S.A. în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi va fi folosită pentru finanţarea cheltuielilor de capital ale societăţii.

Art. 3. Preţul plătit de Banca Naţională pentru achiziţionarea aurului de la Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului “MINVEST” S.A. este cel cotat la Londra la data intrării în vigoare a prezentei legi, actualizat la datele livrării aurului către Banca Naţională a României.

Art. 4. (1) Eşalonarea cantităţilor de aur care vor fi livrate Băncii Naţionale a României şi celelalte condiţii de livrare vor fi stabilite prin contractul comercial încheiat între Banca Naţională a României şi Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului “MINVEST” S.A

(2) Contractul comercial va prevedea obligaţia Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului “MINVEST” S.A de a realiza exploatarea zăcămintelor auro-argintifere cu tehnologii nepoluante şi fără a afecta patrimoniul cultural al zonelor implicate în exploatare.

Art. 5. Banca Naţională a României va continua să achiziţioneze aur de la Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului “MINVEST” S.A până la data la care ponderea aurului în totalul rezervelor internaţionale ale României va fi de 70%, contractul comercial fiind prelungit, în mod corespunzător.

Art. 6. (1) Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului “MINVEST” S.A se reorganizaează şi devine Regia Naţională pentru Exploatarea Resurselor Naturale.

(2) În compunerea Regiei Naţionale pentru Exploatarea Resurselor Naturale intră toate regiile autonome înfiinţate în baza Legii 15/1990, precum şi toate companiile şi societăţile naţionale provenite din regii autonome înfiinţate în baza Legii 15/1990, având ca obiect de activitate exploatarea de resurse naturale.

(3) Organizarea şi funcţionarea Regiei Naţionale pentru Exploatarea Resurselor Naturale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului României, adoptată în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

8 Responses “Senatorul liberal de Brasov, Ioan Ghise a depus la Senat doua proiecte de lege privind crearea de locuri de munca in Zona Muntilor Apuseni, cu prioritate la Rosia Montana si Rosia Poeni”

 1. 25 septembrie 2013 at 9:26

  Asta da principiu liberal:
  Prin noi insine!

 2. ALM
  25 septembrie 2013 at 14:48

  Vax-Albina-Crema-Puka! Poate aţi uitat, dar exploatarea de la Roşia Montană a fost închisă după ce Guveranatorul BNR a considerat că ne-am făcut “plinul” la aur. Primul proiect de lege va cădea din lipsă de bani, al doilea din lipsă de voinţă! Ca să nu spun că nu se aruncă rezerva valutară lichidă în cercetare şi alte bazaconii propuse de Constantin Cojocaru …

 3. 25 septembrie 2013 at 15:42

  “Senatorul liberal de Brasov, Ioan Ghise a depus la Senat doua proiecte de lege ( nr. 602 si nr. 607) privind crearea de locuri de munca in Zona Muntilor Apuseni, cu prioritate la Rosia Monta si Rosia Poeni.”
  Nu-nteleg… Sau inteleg ca mi se da posibilitatea sa inteleg “ce vreau eu”. Sau sa inteleg “ce vrei tu” asa “cum vreau eu”.

  Nu ştiu dacă cu legi se poate face Roşia Montă sau Monta Roşie…
  Cred că pentru o Montă Roşie e nevoie de un taur tînăr şi de o viţică ne-ncepută.

  Dora n-ar fi gresit in felul asta… Ce-o mai face Dora? Pe unde-o fi?…
  Daca a vandut blogul si o fi cumva prin Maldive, “bravo ei!”
  Dar, o sti ea cum ii terfelesc unii numele pe aici?
  Lasa, sa nu stie, sa nu se necajeasca…
  Sa se bucure si ea pe acolo, pe unde e!…

 4. Emil Vulcanescu
  26 septembrie 2013 at 19:56

  Draga Theodora
  Nu mi-a placut de guvernarea PDL , nu-i cu nimic mai bun Ponta (tot jurist ii ) decat BOCanila cel “voinic” ! si am votat USL-ul dar cand il AUD pe Dragnea ca vrea regionalizare ma apuca “pandaliile” , inaintasii nostri s-au “chinuit” sa faca o Romanie fie EA chiar si MARE iar BLS-istii astia vor ca voi “sudistii” sa treceti muntii Carpati cu viza .
  Astia nu-s guvernanti , astia isi vand si mortii din morminte , conform zicalei : ” O viata avem si o gaura in CUR ! ”
  Multa Sanatate iti doresc tie si familiei !
  Sa fii iubita …
  Cu stima Emil

  • 27 septembrie 2013 at 9:32

   @Emil Vulcanescu
   Iti dau un singur exemplu … desi sunt mult mai multe
   Guvernul Ponta nu este arogant ca Guvernele boc si mru

   • Emil Vulcanescu
    27 septembrie 2013 at 13:52

    Draga Theodora
    Ai dreptate !
    Guvernul Ponta nu este arogant DAR ne vinde pe “sist ” .
    Sa fii iubita …
    Cu stima Emil

Lasă un răspuns


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function giornalismo_related_stories() in /home3/cristihaicase/public_html/wp-content/themes/giornalismo/single.php:58 Stack trace: #0 /home3/cristihaicase/public_html/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /home3/cristihaicase/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/home3/cristiha...') #2 /home3/cristihaicase/public_html/index.php(17): require('/home3/cristiha...') #3 {main} thrown in /home3/cristihaicase/public_html/wp-content/themes/giornalismo/single.php on line 58